Pramoninių virtuvinių ventiliacinių gaubtų eksploatacinių rodiklių tyrimai


Projekto pavadinimas: „Pramoninių virtuvinių ventiliacinių gaubtų eksploatacinių rodiklių tyrimai“. Projekto numeris: Nr.VP2-1.3-ŪM-05-K-03-62.3 Projekto trukmė: nuo 2014-10-01 iki 2015-04-01. Skirta finansavimo suma: 4633,92 EUR.


Bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu atlikti UAB „Novameta“ gaminamų ventiliacinių virtuvinių gaubtų eksploatacinių rodiklių tyrimai. Ventiliaciniai gaubtai montuojami virtuvėse ir jų pagalba iš patalpos ištraukiami nepageidaujami kvapai, šiluma, drėgmė ir ore esančios kenksmingos kietosios dalelės. Šių tyrimų metu buvo nustatyti slėgio nuostolių rezultatai visai įmonėje gaminamų gaubtų gamai, įvertinti teršalų pagavimo ir sulaikymo rodikliai, atlikta palyginamoji smulkiųjų riebalinių dalelių sulaikymo efektyvumo rodiklių studija. Atsižvelgiant į ES standartus, buvo sukurta gaubtų parinkimo metodika. Tyrimų rezultatai įrodo, jog UAB „Novameta“ gaminami gaubtai pasižymi aukštu riebalinių dalelių filtravimo efektyvumu. Pasitelkiant tyrimų metu gautais duomenimis bus atnaujinta produktų gama, papildytos instrukcijos, kurios leis įmonės klientams tiksliai parinkti tinkamiausius virtuvės ventiliacijos įrenginius ir jų optimalius eksploatacinius rėžimus.

UAB „Novameta“ eksporto didinimas užsienio rinkose


Projekto numeris: Nr.VP2-2.1-ŪM-04-K-05-249 Projekto pavadinimas: „UAB „Novameta“ eksporto didinimas užsienio rinkose“ Projekto vykdytojas - UAB „Novameta“ Priemonė - pagal Lietuvos 2007 - 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2015-01-19 iki 2015-01-21 Skirta finansavimo suma: 6.209 EUR.


UAB „Novameta“, siekdama išplėsti įmonės užimamas pozicijas užsienio rinkose ir padidinti pardavimus jose, bei įsitvirtinti naujose rinkose, įvykdė projektą – „UAB „Novameta“ eksporto didinimas užsienio rinkose“. Projektui suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos Galimybės“. Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma sudarė 60% nuo visų projektui skirtų investicijų. Projekto vykdymo metu, pasitelkus Europos Sąjungos (ES) bei nuosavas lėšas, buvo sukurtas rinkodaros priemonių kompleksas, įmonė ir jos gaminiai pristatyti maisto ir svetingumo parodoje „The Hospitality Show 2015“ Didžiojoje Britanijoje. Parodoje buvo parodomi UAB „Novameta“ standartiniai gaminiai bei inovatyvūs individualūs sprendimai. Dalyvavimas „The Hospitality Show 2015“ parodoje suteikė puikias galimybes reprezentuoti įmonę, gaminamos produkcijos asortimentą bei prekinį ženklą vartotojams ir verslo partneriams Didžiojoje Britanijoje. „UAB „Novameta“ eksporto didinimas užsienio rinkose“ projekto įgyvendinimas prisidėjo prie teigiamo įmonės įvaizdžio formavimo ir atverė galimybes bendradarbiavimo plėtrai užsienio rinkose. Sėkmingas projekto vykdymas sąlygojo ryšių užmezgimą su Didžiosios Britanijos įmonėmis. Šiuo metu aktyviai dirbama su potencialiais partneriais, vykdomi pirmieji projektų skaičiavimai.

UAB „Novameta“ konkurencingumo didinimas užsienio rinkose


Projekto pavadinimas: „UAB „Novameta“ konkurencingumo didinimas užsienio rinkose“ Projekto numeris: Nr.VP2-2.1-ŪM-04-K-03-231 Projekto trukmė: nuo 2012-11-02 iki 2013-11-01 Skirta finansavimo suma: 60.001 litas.


Planuodami padidinti eksportuojamos produkcijos apimtis nusprendėme dar didesnį dėmesį skirti eksporto rinkodarai ir sudalyvauti tarptautinėje parodoje „HOST 2013“ Milane. Tai suteikė puikias galimybes pristatyti įmonę, gaminamos produkcijos asortimentą bei prekinį ženklą užsienio vartotojams bei verslo partneriams. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengta reklaminė medžiaga, skirta įmonės pristatymui parodoje. Kadangi investicijos šiai parodai susidarė didelės, nusprendėme pateikti paraiška ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteikta finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę Naujos Galimybės. Pasinaudodami ES parama galėjome geriau parengti reklaminę medžiagą ir pasinaudoti didesniu parodos stendo plotu, nei būtume įsigiję nuosavomis lėšomis. Parodos metu užmegsti kontaktai su daugiau nei šimtu potencialių klientų iš Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos, Šiaures Afrikos, Artimųjų Rytų bei JAE. Planuojama, kad maždaug ⅓ ar ½ iš jų yra potencialūs klientai. Šiuo metu vykdomi projektų skaičiavimai ir susirašinėjimai dėl tolesnių pardavimų. Projektas startavo 2012 metų lapkričio 2 dieną ir sėkmingai buvo užbaigtas 2013 metų lapkričio 1 dieną. Visa projekto vertė sudarė virš 100 tūkst. litų.

UAB „Novameta“ MTTP infrastruktūros plėtra


Projektas startavo 2012 m. kovo 1 d. ir sėkmingai buvo užbaigtas 2012 m. gruodžio 31 d. Visa projekto vertė sudarė 0,5 mln. litų. Projekto pavadinimas: „UAB „Novameta“ MTTP infrastruktūros plėtra“ Projekto numeris: VP2-1.3-ŪM-03-K-03-009 Projekto trukmė: nuo 2012-03-01 iki 2012-12-31 Skirta finansavimo suma: 207.059 litai.


Įvertinę augantį šaldymo baldų profesionalioms virtuvėms poreikį, nusprendėme sukomplektuoti tyrimų laboratoriją tokių gaminių kūrimui. Norint parengti tokią laboratoriją reikėjo įsigyti modernią kompiuterinę konstravimo programą, nerūdijančio plieno suvirinimo įrangą, poliuretano putų užpildymo įrangą, formų presavimo įrangą. Kadangi šios investicijos gana didelės, buvo pateikta paraiška ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteikta finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę Intelektas LT+. Sėkmingai parengus paraišką projektas buvo patvirtintas finansavimui. Pasinaudodami ES parama galėjome greičiau sukurti modernią tyrimų laboratoriją, kuri įgalina rinkai pateikti daugiau naujų gaminių, sutrumpinti jų kelią nuo idėjos iki galutinio gaminio, sumažinti riziką atliekant išsamius prototipų bandymus. Tokia tyrimų laboratorija leis žymiai padidinti įmonės produktų portfelį, tuo pačiu apyvartą bei eksportą.

UAB „Novameta“ produktyvumo didinimas


Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-820-01-0129. Projekto pavadinimas: „ UAB “Novameta” produktyvumo didinimas ”. Projekto vykdytojas - UAB „Novameta". Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-02-04 iki 2017-06-30. Skirta finansavimo suma: 14.191,38 EUR.


Siekiant padidinti įmonės darbo našumą, nusprendėme įdiegti LEAN vadybos metodą siekiant optimizuoti veiklą. Siekiant padidinti įmonės verslo efektyvumą, įmonė pateikė paraišką ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“. Pasinaudodami ES finansine parama konstravimo skyriuje buvo padidintas konstravimo našumas, sumažinta konstravimo broko. Sandėliuojant sumažinta sandėliavimui naudojamą plotą taip pat išvengiama nereikalingų medžiagų sandėliavimo.

 
 
FAKTAI IR SKAIČIAI FILOSOFIJA ES PROJEKTAI